«

»

maj 26 2011

Wiosenny Salon Literacki

26 maja 2011 r.

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Starachowicach
odbył się zorganizowany przez

Miejską Bibliotekę Publiczną
i
Wydawnictwo „Radostowa”

Wiosenny Salon Literacki

W programie poeci: E. Dymowski, A. Antolski, A. Zięba – Dąbrowska; Turniej Jednego Wiersza oraz prezentacja środowisk twórczych „Nad Kamienną”.