«

»

lis 24 2011

Wieczór zaduszkowy

24 listopada 2011 r. w Czytelni Głównej MBP odbył się wieczór zaduszkowy, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic przy współudziale Biblioteki. Zaprezentowano multimedialny spacer po starachowickich cmentarzach oraz omówiono sylwetki starachowiczan z V Zaduszkowego Zeszytu Starachowickiego.
Utwory fortepianowe wykonał Karol Jamroży.