Ogólne

maj 09 2017

Wyróżnienie i nominacja dla Urszuli Niewczas

8 maja 2017 r. podczas seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, zorganizowanego z okazji Dnia Bibliotekarza w Kielcach, nasza koleżanka Urszula Niewczas z biblioteki dziecięcej Nad Skałą, została wyróżniona i nominowana do tytułu Bibliotekarza Roku 2016 woj. świętokrzyskiego. Konkurs ten corocznie organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przy odbiorze nominacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej był obecny wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz, dyrektor MBP Jolanta Sopińska i dotychczasowa przewodnicząca SBP Jadwiga Zaręba.

Urszula Niewczas od 11 lat jest kierownikiem Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Z ogromną pasją i zaangażowaniem działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Od lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym. Organizuje i prowadzi szereg zajęć edukacyjno – kulturalnych, biblioterapeutycznych i literacko – plastycznych, a cotygodniowo dla wszystkich chętnych dzieci. Dla dzieci pozostających w okresie ferii zimowych i letnich w mieście przygotowuje specjalną ofertę: zajęcia edukacyjne – gry, zagadki, krzyżówki, rebusy, spotkania literacko-plastyczne. Stara się zagwarantować dobrą zabawę, możliwość przyjemnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, zapewnić opiekę i towarzystwo innych dzieci.

W 2010 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice, przyznawaną corocznie osobom i podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Jest darzona zaufaniem i sympatią najmłodszych czytelników, dzięki ciepłej i bezpiecznej atmosferze jaką tworzy w pracy z dziećmi.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia : Małgorzata Zatorska

kwi 23 2017

Książki wracają do łask

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki.
Mimo ogromnego rozwoju techniki nie nastąpił koniec papierowych książek. Przeciwnie, największe światowe księgarnie odnotowują wzrost sprzedaży książek tradycyjnych. Czy to oznacza, że książki wracają do łask ? Biorąc pod uwagę szereg zalet, nie tylko samego czytania ale także wygodnej formy, można uznać, że tak. W dobie szybkiego przekazu informacji za pomocą elektronicznych urządzeń, coraz częściej w książkach odnajdujemy odskocznię od świata zewnętrznego, zostając sam na sam z własną wyobraźnią.
Przy okazji dzisiejszego święta należy wspomnieć o bibliotekach. Trudno wyobrazić sobie bibliotekę bez książek i podstawowych zadań, czyli gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. I chociaż współczesne biblioteki publiczne znacznie rozszerzyły swoją ofertę, wychodząc naprzeciw potrzebom, zwłaszcza lokalnej społeczności, ich podstawowe zadania pozostały niezmienne.
Zanim książki trafią do czytelnika muszą być odpowiednio przygotowane. Pracują nad tym „bezimienni” bibliotekarze, którzy na co dzień nie mają do czynienia z czytelnikami, ale odgrywają ogromną rolą w procesie zakupu i opracowania książek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach współpracą z hurtowniami i księgarniami, podziałem środków dla poszczególnych filii oraz dbałością o poprawność zakupu zajmuje się Magdalena Massalska-Osych. Zakupione książki są następnie przekazane do opracowania. Obecnie jest to opracowanie komputerowe, które pozwala tworzyć katalogi elektroniczne. Wszystkie nowe książki, jakie czytelnicy znajdują w każdej z naszych filii opracowuje Dorota Jabłońska. To dzięki jej systematycznej pracy, już w tej chwili można sprawdzić nowe pozycje w katalogu on-line, do czego Państwa zachęcamy.

 

zdjecie

kwi 20 2017

Mobilna Biblioteka w Przedszkolu nr 2

Kolejne przedszkole przyłączyło się do akcji ” Jedzie, jedzie Biblioteka, Przedszkolaczek na nią czeka”. Jest to Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka.

mar 20 2017

Publikacje IPN dostępne w Bibliotece Głównej

Dziękujemy Delegaturze w Kielcach Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za bezpłatne przekazanie wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.

Publikacje będą dostępne od 1 kwietnia 2017 r. w Wypożyczalni Głównej przy ul. Kochanowskiego 5.

 

 

 

 

 Wykaz książek z Instytutu Pamięci Narodowej

 1. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach w latach 1980-1989
 2. Akcja AB na Kielecczyźnie
 3. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954-1956
 4. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984
 5. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945
 6. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”
 7. Eisler, J.: Grudzień 1970
 8. Codogni, P.: Wybory czerwcowe 1989 roku
 9. Grosicka, M.: Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939-1947
 10. Grosicka, M.: Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983
 11. Jedynak, M.: Kapliczka na Wykusie
 12. Jastrzębski, P.J.: „Myśl Narodowa” 1921-1939
 13. Jedynak, M.: Niezależni kombatanci w PRL
 14. Kasznica, S.W.: Druga wojna światowa
 15. Łuczak, A.: Utracone decorum
 16. Memoriał Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” do Rady Bezpieczeństwa ONZ
 17. Machowska, I.: Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka
 18. Mękarski, A.: Między historiozofią a polityką
 19. Narodziny „Solidarności”
 20. Od niepodległości do niepodległości
 21. Przeciw komunie”
 22. PZPR a „Solidarność” 1980-1981
 23. Sado, G.: O Polskę biało-czerwoną
 24. Stola, D.: Kraj bez wyjścia?
 25. Zagłada polskich elit
 26. Zbrodnia Katyńska
 27. Wichowska, K.: „Łączka”
 28. Śmietanka-Kruszelnicki, R.: W obronie krzyża
 29. Żarnowski, W.: Raczej zginąć niż zdradzić sprawę
 30. Zmagania z historią
 31. Zmierzch dyktatury. T.1
 32. Zmierzch dyktatury. T. 2
 33. Solidarność” od wewnątrz 1980-1981
 34. Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-195

mar 16 2017

Długa przerwa, poczytamy, pooglądamy…

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mogą korzystać z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w swojej szkole. Filia nr 9 od lat funkcjonuje w tej placówce. Biblioteka służy każdemu,  ale najczęściej  jest odwiedzana przez  mieszkańców osiedla Michałów, dla których została utworzona. Jest najmniejszą filią w Starachowicach, za to w większości posiada nowy księgozbiór, który jest systematycznie wzbogacany o kolejne pozycje.

Biblioteka jest czynna trzy razy w tygodniu :  w poniedziałki, wtorki i środy  – od 11:00 do 16:00

Starachowice Michałów – ul. Ostrowiecka 127 – budynek SP nr 2 – zapraszamy

 

 

 

mar 03 2017

Filia nr 7 zaprasza na zajęcia literacko – plastyczne

plakat_online

mar 02 2017

Kolekcja Deskurów z WBP w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

Kolekcja książek rodziny Deskurów z Sancygniowa wchodząca w skład księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach została włączona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

To zbiór najważniejszych szczególnie chronionych książek, czasopism, map i rękopisów. Świętokrzyska instytucja jest siódmą biblioteką w kraju i jednocześnie pierwszą wojewódzką, która dzięki akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazła się w narodowym zasobie.

Kolekcja Deskurów składa się z 2 670 pozycji, z których najstarsza, dotycząca historii Polski pochodzi z 1571 roku. Wśród najcenniejszych wymienia się dzieło z 1697 roku autorstwa Samuela Pufendorfa, dotyczące panowania króla szwedzkiego Karola X Gustawa i czasów potopu szwedzkiego. Znajduje się w nim ponad 100 ilustracji, z których część przedstawia miejsca i obiekty z regionu świętokrzyskiego, np. Sandomierz i Pińczów.

Jak powiedział przewodniczący rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego i dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, prywatne kolekcje i biblioteki rodzinne pełniły ważną rolę dla Polski. W XIX wieku, przed odzyskaniem niepodległości, właściciele często budowali swoje księgozbiory z myślą o tym, by polska kultura i historia przetrwały czasy zaborów.

Cenna kolekcja pochodzi z dawnej biblioteki  dworu w Sancygniowie, w powiecie pińczowskim. Powstawała w XIX wieku z inicjatywy Andrzeja Deskura, właściciela posiadłości oraz bohatera narodowego i uczestnika powstań. W tworzonym przez niego zbiorze znajduje się wiele książek historycznych. Kolekcja Deskurów liczyła ok. 6 tys. książek. Zachowała się niespełna połowa z nich.

- Książki wchodzące w skład kolekcji są w dobrym stanie – mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Dąbrowski. – Kilka pozycji które wymagały najpilniejszych interwencji konserwatorskich zostało już zabezpieczonych. Pozostałe będą konserwowane stopniowo.

Stanisław Deskur, potomek twórcy kolekcji  podkreślił, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna dobrze dba o księgozbiór, który jest zabezpieczony i znakomicie skatalogowany. Przypomina że był bardzo ważny zbiór dla miejscowej ludności. Z myślą  o okolicznych mieszkańcach utworzył ją bohater narodowy, który po 14 latach wrócił z zesłania na Sybir. Znajdowało się w niej wiele książek  historycznych, co miało zrekompensować mieszkańcom brak szkół i możliwości nauki historii.

Książki zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego są szczególnie chronione przed kradzieżą i zniszczeniem. Udostępnia się je w specjalnych warunkach, a podczas zagrożenia są ewakuowane w pierwszej kolejności.

źródło : Radio Kielce

deskursy

lut 24 2017

Mobilna Biblioteka w Domu Senior – Wigor

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wychodzi poza mury swoich placówek.  Akcję „Mobilna Biblioteka” rozpoczęliśmy już w  Dziennym Domu Seniora – WIGOR.  Bogusława Adamczyk i Ilona Wojtachnio – pracownice Biblioteki Głównej, cyklicznie odwiedzają seniorów, dostarczając na miejsce książki. Podczas spotkań czytają fragmenty książek, zachęcają do czytania i zapraszają do odwiedzania biblioteki, gdzie odbywają się również koncerty, wernisaże, spotkania autorskie, wykłady i szereg innych imprez kulturalnych.

senior

fot. : Dzienny Dom Senior – Wigor

lut 13 2017

Zmarł Władysław Janusz Obara

10 lutego 2017 r.  zmarł Władysław Janusz Obara – poeta, aktor monodramów, redaktor naczelny oficyny wydawniczej „Ars pro Memoria” – świętokrzyskiego magazynu kulturalno – literackiego.  W młodych latach był żołnierzem zawodowym i wykładowcą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, następnie pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego i zastępcą komendanta naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich. Pisał i publikował wiersze i ballady patriotyczne, organizował konkursy i występy. Współpracował z Polonią w Chicago i innych miejscowościach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i na Litwie.

Od lat był związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Starachowicach, gdzie występował podczas imprez literacko-artystycznych, bawiąc publiczność swym niewątpliwym talentem aktorskim i muzycznym. Podczas corocznych Salonów Literackich, organizowanych w MBP prezentował magazyn „Ars pro Memoria” i dzielił się wrażeniami ze spotkań z Polonią.

 

sty 31 2017

Nowy katalog on-line

Drodzy Czytelnicy,

w roku bieżącym intensywnie pracujemy nad nowym katalogiem on-line, który pozwoli na szybkie znalezienie i zlokalizowanie książki lub audiobooka Wszystkie najnowsze pozycje są już dostępne. Katalog jest sukcesywnie uzupełniany.

Zachęcamy do korzystania (kliknij na obrazek).

W przypadku trudności z połączeniem, proszę kliknąć na ” zaawansowane” i niżej na „dodaj wyjątek” . Następnie należy „potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa”. Strona wyświetli się poprawnie.

NOWY_KAT

Starsze «

» Nowsze