Ogólne

mar 02 2017

Kolekcja Deskurów z WBP w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

Kolekcja książek rodziny Deskurów z Sancygniowa wchodząca w skład księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach została włączona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

To zbiór najważniejszych szczególnie chronionych książek, czasopism, map i rękopisów. Świętokrzyska instytucja jest siódmą biblioteką w kraju i jednocześnie pierwszą wojewódzką, która dzięki akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazła się w narodowym zasobie.

Kolekcja Deskurów składa się z 2 670 pozycji, z których najstarsza, dotycząca historii Polski pochodzi z 1571 roku. Wśród najcenniejszych wymienia się dzieło z 1697 roku autorstwa Samuela Pufendorfa, dotyczące panowania króla szwedzkiego Karola X Gustawa i czasów potopu szwedzkiego. Znajduje się w nim ponad 100 ilustracji, z których część przedstawia miejsca i obiekty z regionu świętokrzyskiego, np. Sandomierz i Pińczów.

Jak powiedział przewodniczący rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego i dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, prywatne kolekcje i biblioteki rodzinne pełniły ważną rolę dla Polski. W XIX wieku, przed odzyskaniem niepodległości, właściciele często budowali swoje księgozbiory z myślą o tym, by polska kultura i historia przetrwały czasy zaborów.

Cenna kolekcja pochodzi z dawnej biblioteki  dworu w Sancygniowie, w powiecie pińczowskim. Powstawała w XIX wieku z inicjatywy Andrzeja Deskura, właściciela posiadłości oraz bohatera narodowego i uczestnika powstań. W tworzonym przez niego zbiorze znajduje się wiele książek historycznych. Kolekcja Deskurów liczyła ok. 6 tys. książek. Zachowała się niespełna połowa z nich.

- Książki wchodzące w skład kolekcji są w dobrym stanie – mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Dąbrowski. – Kilka pozycji które wymagały najpilniejszych interwencji konserwatorskich zostało już zabezpieczonych. Pozostałe będą konserwowane stopniowo.

Stanisław Deskur, potomek twórcy kolekcji  podkreślił, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna dobrze dba o księgozbiór, który jest zabezpieczony i znakomicie skatalogowany. Przypomina że był bardzo ważny zbiór dla miejscowej ludności. Z myślą  o okolicznych mieszkańcach utworzył ją bohater narodowy, który po 14 latach wrócił z zesłania na Sybir. Znajdowało się w niej wiele książek  historycznych, co miało zrekompensować mieszkańcom brak szkół i możliwości nauki historii.

Książki zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego są szczególnie chronione przed kradzieżą i zniszczeniem. Udostępnia się je w specjalnych warunkach, a podczas zagrożenia są ewakuowane w pierwszej kolejności.

źródło : Radio Kielce

deskursy

lut 24 2017

Mobilna Biblioteka w Domu Senior – Wigor

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wychodzi poza mury swoich placówek.  Akcję „Mobilna Biblioteka” rozpoczęliśmy już w  Dziennym Domu Seniora – WIGOR.  Bogusława Adamczyk i Ilona Wojtachnio – pracownice Biblioteki Głównej, cyklicznie odwiedzają seniorów, dostarczając na miejsce książki. Podczas spotkań czytają fragmenty książek, zachęcają do czytania i zapraszają do odwiedzania biblioteki, gdzie odbywają się również koncerty, wernisaże, spotkania autorskie, wykłady i szereg innych imprez kulturalnych.

senior

fot. : Dzienny Dom Senior – Wigor

lut 13 2017

Zmarł Władysław Janusz Obara

10 lutego 2017 r.  zmarł Władysław Janusz Obara – poeta, aktor monodramów, redaktor naczelny oficyny wydawniczej „Ars pro Memoria” – świętokrzyskiego magazynu kulturalno – literackiego.  W młodych latach był żołnierzem zawodowym i wykładowcą w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, następnie pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego i zastępcą komendanta naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich. Pisał i publikował wiersze i ballady patriotyczne, organizował konkursy i występy. Współpracował z Polonią w Chicago i innych miejscowościach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i na Litwie.

Od lat był związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Starachowicach, gdzie występował podczas imprez literacko-artystycznych, bawiąc publiczność swym niewątpliwym talentem aktorskim i muzycznym. Podczas corocznych Salonów Literackich, organizowanych w MBP prezentował magazyn „Ars pro Memoria” i dzielił się wrażeniami ze spotkań z Polonią.

 

sty 31 2017

Nowy katalog on-line

Drodzy Czytelnicy,

w roku bieżącym intensywnie pracujemy nad nowym katalogiem on-line, który pozwoli na szybkie znalezienie i zlokalizowanie książki lub audiobooka Wszystkie najnowsze pozycje są już dostępne. Katalog jest sukcesywnie uzupełniany.

Zachęcamy do korzystania (kliknij na obrazek).

W przypadku trudności z połączeniem, proszę kliknąć na ” zaawansowane” i niżej na „dodaj wyjątek” . Następnie należy „potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa”. Strona wyświetli się poprawnie.

NOWY_KAT

sty 09 2017

Spotkanie z Prezydentem Miasta

9 stycznia w siedzibie MBP odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Marka Materka z nowo wybraną panią dyrektor Jolantą Sopińską, pracownikami i współpracownikami biblioteki. Dyskutowano na temat przyszłości biblioteki i rewitalizacji miasta.

sty 09 2017

Jolanta Sopińska nowym dyrektorem MBP

Decyzją komisji konkursowej UM z dnia 4 stycznia 2017 r. nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach została nasza koleżanka Jolanta Sopińska.
Jolanta Sopińska ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UJK w Kielcach. W bibliotece pracuje od 16 lat. Do tej pory pełniła funkcję kierownika Filli dla dorosłych przy ul. Staszica. Prowadziła również Dyskusyjne Kluby Książki, dzięki którym we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach mieliśmy okazję gościć w Czytelni MBP znanych, polskich pisarzy.
Jest sekretarzem w Zarządzie Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2014 r. była nominowana do tytułu „Bibliotekarz Roku 2013”.

1 3

 

gru 31 2016

Podziękowania za współpracę w 2016 roku

Wszystkim naszym Czytelnikom, niezawodnej Publiczności imprez literacko – artystycznych, pani dyrektor Annie Gębskiej, pani dyrektor Jadwidze Zarębie, panu prezydentowi Markowi Materkowi, Andrzejowi Rojkowi, Zbigniewowi Kopańskiemu, Adamowi Brzezińskiemu, Agnieszce Polak, Annie Babickiej, Lidii Pokuszyńskiej, Pawłowi Kołodziejskiemu, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Starachowickiemu Centrum Kultury, Starostwu Powiatowemu oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach dziękujemy za pomoc i współpracę z Miejską Bilioteką Publiczną w Starachowicach w 2016 roku.

2016.a

gru 18 2016

Ubieranie choinki z prezydentem

Nasze koleżanki aktywnie uczestniczą w imprezach miejskich. 17 grudnia starachowiczanie wraz z prezydentem Markiem Materkiem ubierali choinkę pod skałkami. Biblioteka przekazała bombkę, zrobioną przez Magdalenę Mroczek z biblioteki „Plastuś”.

zdjęcia Małgorzata Zatorska

15608598_1241627705919815_1835518774_o 15608861_1717921038233970_1202046357_o 15609410_1717921074900633_1684155098_o

 

 

gru 16 2016

Bicie Rekordu Polski

Mamy swój wkład w bicie Rekordu Polski w Ilości osób w czapeczkach mikołajkowych

gru 14 2016

MBP na antenie Radia Kielce

W dniu dzisiejszym na antenie Radia Kielce słuchacze licytowali choinkę ze Starachowic, wykonaną przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej w Kałkowie Godowie, w ramach radiowej akcji „Choinka pod Choinkę”. Wiele osób, związanych z naszym miastem było gośćmi programu.
Bibliotekę reprezentowali Jadwiga Zaręba i Andrzej Rojek, którzy ofiarowali pod licytowaną choinkę książkę „Quo vadis”, otrzymaną od Prezydenta RP za udział w akcji Narodowego Czytania.
Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób wspomóc zakup specjalistycznego ambulansu na potrzeby hospicjum stacjonarnego im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.
Akcja ze starachowickim drzewkiem przyniosła 4600 zł – największą kwotę tegorocznej licytacji radiowej, którą dodatkowo powiększyły wpłaty pieniężne od prezydenta Starachowic Marka Materka oraz od dyrektora KCK Magdaleny Kusztal.

Rozmowę można posłuchać na stronie Radia Kielce
www.radio.kielce.pl

cats

Starsze «

» Nowsze