Inne

orange-logo-01

Partnerzy

 

Fundacja ORANGE

 

 

powołana przez Telekomunikację Polską i Orange jest realizatorem działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym.
Włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje
i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Realizuje …

Więcej »

exlibris_mbp_czarny

Exlibrisy

 

 

 

 

 

Więcej »