↑ Powrót do Działalność Kulturalna

Wystawy

MBP posiada profesjonalnie urządzoną Salę Wystaw, dzięki której od 1996 roku ma możliwość prowadzenia działalności wystawowej. Biblioteka współpracuje w tym zakresie z miejscowymi i poza miejscowymi ośrodkami kultury min. MDK i SCK ze Starachowic oraz WDK i WBP z Kielc, a przede wszystkim ze starachowickim Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury.

Dzięki stałej współpracy z RSTK na wystawach eksponowane są prace plastyczne i fotograficzne, będące owocem prowadzonych przez Stowarzyszenie warsztatów, plenerów i konkursów. Szczególne miejsce zajmują wystawy fotograficzne, gdyż fotografika to dziedzina sztuki, która obecnie zdobywa szybko nowe rzesze zwolenników. Jako przykład można podać tematy ostatnich wystaw: „Magia powiatu starachowickiego – natura i kultura”, „Krajobrazy i zabytki świętokrzyskie w różnych porach roku”.

W Sali Wystaw każdy twórca – amator i profesjonalista – może zaprezentować swoje prace szerokiej publiczności, dlatego jest ona miejscem prezentacji prac plastycznych dzieci i młodzieży ze szkół oraz przedszkoli np. wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Społecznej Szkoły Podst. na konkurs pt „bajkowe Miasteczko” czy wystawa prac uczniów koła plastycznego z Gimnazjum nr 1.

Należy dodać, że każdej wystawie towarzyszy uroczysty wernisaż, będący okazją do spotkań ludzi, którym sztuka nie jest obca ani obojętna.

Ekspozycje przygotowywane w Sali Wystaw już od lat cieszą się zainteresowaniem odbiorców, różnorodność tematyczna wystaw dostarcza zawsze nowych wrażeń i przeżyć artystycznych.