Archiwum miesięczne: Listopad 2014

lis 13 2014

Wieczór Starachowicki – promocja książki Witolda Serka

13 listopada Towarzystwo Przyjaciół Starachowic wraz z Miejską Biblioteka Publiczną zorganizowały Wieczór Starachowicki połączony z promocją książki Witolda Serka „Śladami zasłużonych. Przewodnik po starachowickich cmentarzach”.  Podczas prezentacji prezes TPS Adam Brzeziński przybliżył sylwetki zasłużonych starachowiczan, którzy spoczywają na starachowickich cmentarzach. Swoje wiersze zaprezentowali Alicja Zanijat i Adam Cieślik. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień o nieżyjących już osobach – społecznikach i ludziach kultury. Z akcentem muzycznym wystąpili Marek Samsonowski i Maciej Bidziński.

więcej zdjęć w galeria zdjęć

lis 13 2014

Konkurs plastyczny dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna dla dzieci i młodzieży „Plastuś”

 

Temat prac konkursowych brzmi:

Choinka, moje świąteczne drzewko”

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Na papierze typu brystol, w formacie A3.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Na Konkurs można zgłaszać wyłącznie prace własne, nigdzie wcześniej nie opublikowane.
 5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg wzoru:Imię, nazwisko

  Wiek, Telefon kontaktowy

  adres

  Imię, nazwisko opiekuna

 6. Prace należy składać do 10 grudnia 2014 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 5 „Plastuś”,
 7. ul. Żeromskiego 8
 8. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela MBP „Plastuś”

  tel. 41 274 61 81

 9. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 10. Jury pod uwagę weźmie:

 • umiejętność doboru tematu pracy,

 • samodzielność

 • jakość wykonania,

 • oryginalność.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu wręczania nagród
 4. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 10. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
 11. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.
 12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
 2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

lis 12 2014

Zmiana godzin pracy Biblioteki Głównej

zmiana

lis 10 2014

Skąd przychodzimy… galeria zdjęć

lis 10 2014

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy ?

7 listopada w Czytelni MBP odbyło się XXXII Głośne Czytanie Nocą pt. „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?”. Tym razem poruszyliśmy temat życia i śmierci. „…Im dłużej żyjemy, tym bardziej zbliżamy się do śmierci” – tymi słowami rozpoczął spotkanie inicjator Głośnych Czytań - Andrzej Rojek. Znakomitym gościem spotkania był Wojciech Gąsowski – starachowiczanin, kompozytor refleksyjnej muzyki elektronicznej, który swoimi utworami doskonale wyraził duchowość człowieka. Spotkanie przygotowały panie : Teresa Daszkowska, Grażyna Jaśtal, Sylwia Winnicka, Agata Wojtyszek i Marzanna Szwed oraz Teresa Daniszewska i Elżbieta Kamizela, które dodatkowo stworzyły piękną „anielską” scenerię.  Zaprezentowano fragmenty książek : Życiodajna śmierć, Świadectwo Bożego Miłosierdzia, Chata Younga, Powrót z jutra, Niebo istnieje naprawdę.

więcej zdjęć w galeria zdjęć

lis 06 2014

„Listy starego diabła do młodego” C.S.Lewis

okłOstatnie spotkanie DKK doskonale pasowało do ponurego październikowego nastroju, a książka która tym razem zaprzątnęła nam głowę swoją problematyką, na pewno nie była zwykłym czytadłem. I chociaż mija siedemdziesiąt lat od wydania jej w Anglii, my spotykamy się z nią po raz pierwszy. Żal,żal i jeszcze raz żal. „Listy starego diabła do młodego” to majstersztyk C. S. Lewisa. Książka doskonała. Mądra w swej przewrotności, dosadna i zaskakująca. Otwiera oczy na wiele wydawałoby się banalnych spraw. Stara się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości człowieka, który chce żyć uczciwie i być po prostu dobry. I dobrze. Niesamowite jest w niej jednak to, że wszystkie obserwacje, wysnute wnioski, rady zostały napisane z punktu widzenia diabła, Krętacza- wysokiego urzędnika piekielnego. Pisze on listy do swojego młodego bratanka Piołuna udzielając mu rad jak zawładnąć duszą człowieka. Jego wyrachowanie i elokwencja od razu uświadamia, że mamy do czynienia z zawodowcem w tej dziedzinie. Chylimy czoła przed autorem. Piekielnie ciekawa i mądra książka. Zdecydowanie polecamy.

Magda Mroczek

lis 05 2014

Spotkania i imprezy kulturalne w listopadzie

Czytelnia MBP ul. Kochanowskiego 5

13 listopada – czwartek – godz. 17.00 – Witold Serek – „Przewodnik po cmentarzach starachowickich”

14 listopada – piątek – godz. 17.00 -  Wernisaż wystawy „Magia Powiatu”

21 listopada – piątek – godz. 18.00 – Głośne Czytanie Nocą – S. Żeromski – Gimn. nr 2 i UTW

27 listopada – czwartek – godz. 17.00 – Koncert andrzejkowy – występ zespołu „Szmelc Paka”

» Nowsze